Automatisera
miljöcertifieringsprocessen

Vår AI-drivna plattform hjälper dig som fastighetsutvecklare att minska administration & kostnader relaterade till miljöcertifieringar av byggnader

Automatisera
miljöcertifieringsprocessen

Vår AI-drivna plattform hjälper dig som fastighetsutvecklare att minska administration & kostnader relaterade till miljöcertifieringar av byggnader

Med stöd av

Vi guidar dig genom hela miljöcertifieringsprocessen

Vår lösning erbjuder en kvalitets- och produktivitetsförbättring i alla led genom automatiserad tilldelning av uppgifter och individuell vägledning baserat på byggskede och roll

Features

Skräddarsydd för alla projektmedlemmar

Vår plattform automatiserar och förenklar miljöcertifieringsprocessen genom en centraliserad samarbetsknutpunkt och vägledning för projektteamet i alla skeden.

Minskad kostnad genom automatisering av uppgifter

Tydlig överblick av uppgifter i varje skede av byggprocessen

En plattform för alla projektmedlemmar – fastighetsutvecklare, miljökonsulter, projektteam

Enklare uppföljning av minimikrav, EU Taxonomi & CO2-mål

Automatisk fördelning av ansvar & uppgifter (projektledning & certifiering)

Projektuppdateringar, kommunikation & framtagning av bevis i realtid

Mindre administration,

mer fokus på hållbarhet

Fastighetsutvecklare & Projektledare

Fastighetsutvecklare minskar risken att misslyckas med en miljöcertifiering genom ökad transparens och kommunikation som bidrar till minskade kostnader

Miljöcertifieringskonsulter

Miljöcertifieringskonsulter kan enklare hantera certifieringsprocessen, granska bevis och fokusera mer på rådgivning än administration

Projektmedlemmar – VVS, Elektriker…

Projektmedlemmar blir guidade med exempel och mallar för att säkerställa kvalitén på bevisen. Samt kan samarbeta tydligare för att säkerställa framsteg och fokusera på hållbara lösningar

Värde

Vi guidar dig genom hela miljöcertifieringsprocessen

Vår lösning erbjuder en kvalitets- och produktivitetsförbättring i alla led genom automatiserad tilldelning av uppgifter och individuell vägledning baserat på skede och roll

Features

Skräddarsydd för alla projektmedlemmar

Vår plattform automatiserar och förenklar miljöcertifieringsprocessen genom en centraliserad samarbetsknutpunkt och vägledning för projektteamet i alla skeden.

Minskad kostnad genom automatisk uppgiftstilldelning

Tydlig överblick av uppgifter i varje skede av processen

En plattform för alla projektmedlemmar – Utvecklare, konsulter, projektteam

Enklare uppföljning av minimikrav, EU Taxonomi & CO2-mål

Automatisk fördelning av ansvar & uppgifter – projektledning och certifiering

Projektuppdateringar,kommunikation & framtagning av bevis i realtid

Effektiv miljöcertifiering

Effektiv miljöcertifiering

Med över +10 års erfarenhet av miljöcertifieringar av byggnader så vet vi vad som krävs för att förbättra miljöcertifieringsprocessen

Med över +10 års erfarenhet av miljöcertifieringar av byggnader så vet vi vad som krävs för att förbättra miljöcertifieringsprocessen

Med över +10 års erfarenhet av miljöcertifieringar av byggnader så vet vi vad som krävs för att förbättra miljöcertifieringsprocessen

Vill ni automatisera miljöcertifieringsprocessen och slippa alla excel-filer?

Vill ni automatisera miljöcertifieringsprocessen
och slippa alla excel-filer?

Boka en kort introduktion för att förstå hur Net Zero Build kan hjälpa er minska administrationstid & kostnader i era projekt

Boka en kort introduktion för att förstå hur Net Zero Build kan hjälpa er minska administrationstid & kostnader i era projekt

Boka en kort introduktion för att förstå hur Net Zero Build kan hjälpa er minska administrationstid & kostnader i era projekt

Features

Skräddarsydd för alla projektmedlemmar

Vår plattform automatiserar och förenklar miljöcertifieringsprocessen genom en centraliserad samarbetsknutpunkt och vägledning för projektteamet i alla skeden.

Minskad kostnad genom automatisering av uppgifter

Tydlig överblick av uppgifter i varje skede av byggprocessen

En plattform för alla projektmedlemmar – fastighetsutvecklare, miljökonsulter, projektteam

Enklare uppföljning av minimikrav, EU Taxonomi & CO2-mål

Automatisk fördelning av ansvar & uppgifter (projektledning & certifiering)

Projektuppdateringar, kommunikation & framtagning av bevis i realtid

Privacy Policy

Automatisera
miljöcertifieringsprocessen

Vår AI-drivna plattform hjälper dig som fastighetsutvecklare att minska administration & kostnader relaterade till miljöcertifieringar av byggnader

Med stöd av

Privacy Policy

Privacy Policy

Vi guidar dig genom hela miljöcertifieringsprocessen

Vår lösning erbjuder en kvalitets- och produktivitetsförbättring i alla led genom automatiserad tilldelning av uppgifter och individuell vägledning baserat på skede och roll

Med stöd av

Fastighetsutvecklare & Projektledare

Fastighetsutvecklare minskar risken att misslyckas med en miljöcertifiering genom ökad transparens och kommunikation som bidrar till minskade kostnader

Fastighetsutvecklare & Projektledare

Fastighetsutvecklare minskar risken att misslyckas med en miljöcertifiering genom ökad transparens och kommunikation som bidrar till minskade kostnader

Miljöcertifieringskonsulter

Miljöcertifieringskonsulter kan enklare hantera certifieringsprocessen, granska bevis och fokusera mer på rådgivning än administration

Miljöcertifieringskonsulter

Miljöcertifieringskonsulter kan enklare hantera certifieringsprocessen, granska bevis och fokusera mer på rådgivning än administration

Projektmedlemmar – VVS, Elektriker…

Projektmedlemmar blir guidade med exempel och mallar för att säkerställa kvalitén på bevisen. Samt kan samarbeta tydligare för att säkerställa framsteg och fokusera på hållbara lösningar

Projektmedlemmar – VVS, Elektriker…

Projektmedlemmar blir guidade med exempel och mallar för att säkerställa kvalitén på bevisen. Samt kan samarbeta tydligare för att säkerställa framsteg och fokusera på hållbara lösningar

Mindre administration,

mer fokus på hållbarhet

Fastighetsutvecklare & Projektledare

Fastighetsutvecklare minskar risken att misslyckas med en miljöcertifiering genom ökad transparens och kommunikation som bidrar till minskade kostnader

Fastighetsutvecklare & Projektledare

Fastighetsutvecklare minskar risken att misslyckas med en miljöcertifiering genom ökad transparens och kommunikation som bidrar till minskade kostnader

Miljöcertifieringskonsulter

Miljöcertifieringskonsulter kan enklare hantera certifieringsprocessen, granska bevis och fokusera mer på rådgivning än administration

Miljöcertifieringskonsulter

Miljöcertifieringskonsulter kan enklare hantera certifieringsprocessen, granska bevis och fokusera mer på rådgivning än administration

Projektmedlemmar – VVS, Elektriker…

Projektmedlemmar blir guidade med exempel och mallar för att säkerställa kvalitén på bevisen. Samt kan samarbeta tydligare för att säkerställa framsteg och fokusera på hållbara lösningar

Projektmedlemmar – VVS, Elektriker…

Projektmedlemmar blir guidade med exempel och mallar för att säkerställa kvalitén på bevisen. Samt kan samarbeta tydligare för att säkerställa framsteg och fokusera på hållbara lösningar

Mindre administration,

mer fokus på hållbarhet